Co-lumbus v/Henrik Larsen - Møllebakken 39 - 4200 Slagelse - tlf.:  2386 1218   mail@co-lumbus.dk
Kontor på Søndre Allé 39, 1. sal - 4600 Køge
Jeg...


... samarbejder bladt andet med:

SCR (Specialcenter Roslilde)
BOMI Roskilde
Distriktspsykiatrien, Roskilde og Køge
Smerteklinik Ringsted (Aleris-Hamlet)
Smerteklinik Køge (Køge Sygehus)
Aut. psykolog Benny Emmery
Kriminalforsorgen
er uddannet folkeskolelærer og arbejder ud fra et socialpædagogisk og helhedsorienteret fokus
har gennem tiden dygtiggjort mig via kurser i bl.a. anerkendende samtale, coachende tilgang, kognitiv psykologi, Mindfulness og personlighedsforstyrrelser
holder mig løbende opdateret i f.eks. lovgivningen, afklaringsmetoder og det, som kan have relevans for min opgaveløsning
har arbejdet med støtte til - og afklaring af unge og voksne siden 1988, bl.a. med afklarings- og arbejdsmarkedsprojekter, samt som underviser og jobkonsulent på kurser og individuelle forløb
har erfaring indenfor arbejde med ledige, sygemeldte, kontanthjælpsmodtagere, borgere med fysiske og psykiske udfordringer samt flygtninge/indvandrere
har et bredt kendskab til lovgivningen og arbejder ud fra etiske og moralske kodeks, der sikrer seriøsitet og professionalisme