Co-lumbus v/Henrik Larsen - Møllebakken 39 - 4200 Slagelse - tlf.:  2386 1218   mail@co-lumbus.dk
Kontor på Søndre Allé 39, 1. sal - 4600 Køge
Individuelt Udviklingsforløb

Co-lumbus tilbyder Individuelt Udviklingsforløb, som skræddersyes til den enkelte borger.
Forløbet kan sammensættes af forskellige elementer af udviklende, afklarende og støttende karakter.

Individuelt Udviklingsforløb tilbydes borgere på sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp.

Målgrupperne er mennesker...
... som har brug for en afklaring i forhold til arbejdsmarkedet (praktik og arbejdsevnevurdering)
... med sen-hjerneskade som følge af hjernerystelse, hjerneblødning eller blodprop i hjernen
... med fysiske udfordringer, kroniske smerter og begrænset funktionsevne som eksempelvis følger af arbejdsskade
... der er gået ned med stress
... der lider af depression og manglende tro på egne evner
... i sorg og krise
... med PTSD, ADHD, OCD, angst og andre diagnoser, der giver dem udfordringer i hverdagen
... der har behov for struktur og gode råd i form af mentorstøtte