Co-lumbus v/Henrik Larsen - Møllebakken 39 - 4200 Slagelse - tlf.:  2386 1218   mail@co-lumbus.dk
Kontor på Søndre Allé 39, 1. sal - 4600 Køge
Som sagsbehandler får du...

... et professionelt udviklings-, afklarings- og/eller mentorforløb skræddersyet til den enkelte borger
... en sparringspartner i forhold til opgaveløsningen
... løbende statusopdateringer om borgerens udvikling og eventuelle ændringer i forhold til det aftalte
... forslag til indsatsmuligheder og det videre forløb
... en afsluttende skriftlig udtalelse/vurdering.

Forløbet er som udgangspunkt arbejdsmarkedsrettet og kan indeholde ét eller flere
af følgende elementer:

Støtte til borgere med andre problemer end ledighed
Udviklingstiltag for borgere med senhjerneskade
Undervisning og støtte til den enkelte borger i Energiforvaltning som grundlag for stabilisering og udvikling
Social træning og mentorstøtte til f.eks. lægebesøg, offentlig transport, indkøb og arbejdsprøvning
Mulighed for Mindfulness og ergoterapeutisk rådgivning
Etablering af virksomhedspraktik indeholdende afklaring af erhvervsevnen samt forslag til indsatsmuligheder
Forbyggende indsats i forbindelse med f.eks. kriminalitet og/eller misbrug
Skulle du have specielle ønsker om indhold til et forløb, kan vi naturligvis tale om det.
 
Download folder